Huisreglement

Huisregels Fysio Kwieker
1. Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
2. In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
3. De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
4. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
5. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
6. Wanneer u voor het eerst een afspraak heeft mag u zich legitimeren bij de balie of bij de behandelend fysiotherapeut.
7. Neem, ook wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. Deze kunt u op de balie neerleggen en kan de secretaresse of therapeut de volgende afspraken op invullen.
8. U wordt verzocht bij elke behandeling een badhanddoek mee te nemen.
9. Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
10. Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen.
11. Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering.
12. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.
13. Tarieven: zie tarievenlijst op ons prikbord, of vraag een tarievenlijst aan uw fysiotherapeut. Onze tarieven staan ook onderaan rechts op deze website.
14. De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.
15. Klachtenregeling: Fysio Kwieker is aangesloten bij het K.N.G.F. en de fysiotherapeuten zijn allen geregistreerd in het kwaliteitsregister. Klachten worden afgehandeld conform de door het K.N.G.F. opgestelde reglementen en voorwaarden.
16. Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken.

Wij danken u voor uw medewerking ,Team Fysio Kwieker.