Claudicationet

Claudicatio in de volksmond etalagebenen genoemd.

Lopen, lopen, lopen……

Ongetwijfeld heeft u bovenstaand advies van uw vaatchirurg of huisarts meegekregen. Maar wat is dat: lopen, lopen, lopen…? Op welke intensiteit dan? Mag ik pijn voelen? En zo ja, hoeveel? Op welke manier zorg ik er zelf voor dat ik weer letterlijk op eigen benen kan staan?

Mijn naam is Stijn Dols. Mede door mijn brede interesses in de inspanningsfysiologie en mijn ervaringen als fervent duursporter ben ik het opleidingstraject tot Claudicationet therapeut gestart. Binnen mijn behandeling staat een persoonlijke en analytische benadering centraal, waardoor maatwerk mogelijk wordt. Samen werken wij aan een behandeling van uw klachten.

ClaudicatioNet
De primaire en meest effectieve behandeling voor claudicatio intermittens is dus gesuperviseerde looptherapie. Looptherapie is dan ook opgenomen in diverse Nederlandse en internationale richtlijnen, zoals de KNGF-richtlijn ‘Claudicatio Intermittens’. Een aanstaande revisie van deze richtlijn (eind 2012) moet de aanbevelingen uit recent wetenschappelijk onderzoek actualiseren.
Helaas blijkt in de praktijk dat de implementatie van een richtlijn niet vanzelf gaat. Gesuperviseerde looptherapie is de basis en dient onder supervisie van een geschoolde fysiotherapeut te gebeuren. Maar voor een patiënt of verwijzer was de keuze voor een geschikte fysiotherapeut niet eenvoudig te maken.

Om patiënten met CI optimale zorg te bieden, willen wij met ClaudicatioNet een landelijk dekkend netwerk realiseren waarin gesuperviseerde looptherapie wordt aangeboden door gespecialiseerde fysiotherapeuten.

Klik onderstaande link voor een kort overzicht van “Claudicatio Intermittens en behandeling door de fysiotherapeut” (Factsheet KNGF)

https://www.claudicationet.nl/zorgzoeker/praktijk/?i=1912

ClaudicatioNet wordt van harte gesteund door:

– Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF):
‘Fysiotherapie krijgt een unieke kans om zich te bewijzen! Differentiatie is de toekomst en wij staan 100% achter ClaudicatioNet!’

– Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV):
‘Alle patiënten met claudicatio intermittens dienen verwezen te worden via ClaudicatioNet voor gesuperviseerde looptherapie.’

– Zichtbare Zorg Ziekenhuizen:
‘Gesuperviseerde looptherapie is sinds 2012 een verplichte ZiZo prestatie-indicator voor patiënten met claudicatio intermittens.’

– Innovatiefonds Zorgverzekeraars:
‘Subsidie is toegekend aan ClaudicatioNet voor het implementeren van een landelijk netwerk gesuperviseerde looptherapie.’

– Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF):
‘Wij steunen ClaudicatioNet van harte met het verwezenlijken van een landelijk zorgnetwerk voor alle patiënten met etalagebenen.’

– Alliantie Nederland Rookvrij!

Met al deze partners is een stabiel draagvlak voor ClaudicatioNet ontstaan waarbij zowel patiënten, fysiotherapeuten, vaatchirurgen en zorgverzekeraars een gemeenschappelijk doel hebben: het realiseren van kwalitatief hoogwaardige en transparante zorg voor alle patiënten met claudicatio intermittens in Nederland. Het is onze ambitie om samen met alle deelnemende fysiotherapeuten en vaatchirurgen van ClaudicatioNet een geweldig succes te maken!