Parkinsonnet

Onze fysiotherapeut Hanna Pietersz participeert in het ParkinsonNet. Dit is een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners die Parkinsonpatiënten begeleiden en behandelen in de regio Arnhem en Nijmegen.

Werkwijze
Na verwijzing via de huisarts of specialist meldt u zich in onze praktijk. Er volgt een kennismakingsgesprek om inzicht te krijgen in uw ziektebeeld, de verwachtingen van beide kanten en de wensen en behoeften. Daarna worden een aantal tests afgenomen om uw ingangsniveau te bepalen. De verkregen resultaten vanuit het onderzoek in samenhang met uw hulpvraag resulteren in een passend advies.

U gaat individueel bewegen of in groepsverband met een op u aangepast beweegprogramma. De aandacht zal onder andere gericht zijn op verbetering van de mobiliteit, conditie en vaardigheidstraining.

Tijdens het oefenprogramma leert u ervaren wat het effect van training is op uw dagelijkse activiteiten. Samen bepalen we welke vorm van bewegen het beste bij u past en wat voor u mogelijk is.

Voor meer informatie kunt u terecht op ParkinsonNet.